NORDTEK 2006

NORDTEK-konferens 2006
”Kvalitetssäkring inom universiteten”

Nordtek 2006 arrangerades vid Tekniska högskolan i Esbo, Finland. Presentationer från konferensen hittar du genom att klicka på programpunkterna i spalten till vänster.

Varje år ordnas en konferens för medlemmarna och inbjudna gäster. Konferensen är en mötesplats för medlemsuniversitetens ledningar, politiker och representanter för nordiskt näringsliv. Flera olika aktiviteter ingår i konferensen och de viktigaste är Seminariet och Rektorsmötet samt Teknolog-/studentmötet och Kontaktpersonmötet.
Seminariet är ett öppet forum för diskussioner om aktuella utbildnings- och forskningsfrågor. I seminarierna deltar representanter för nordiskt näringsliv, politiken, myndigheter och universitet.

Temat för NORDTEK-seminariet 2006 var ”Kvalitetssäkring inom universiteten”
Kvaliteten i alla funktioner av universiteten är i fokus av samhället. Undervisningsministerier och näringsliv kräver internationell toppnivå i undervisning, forskning och utveckling. Studenterna kräver undervisning av högsta klass samt effektiva och smidiga administrativa processer och stödfunktioner. Personalen i universiteten sätter stora krav på ledarskap och management. Vidare är kvalitetssäkring också en av tyngdpunkterna i Bolognaprocessen.

Universiteten måste utveckla alla sina processer och samtidigt säkra kvaliteten på undervisning och forskning. Allt detta innebär målmedvetet arbete inom universiteten

Senast uppdaterad 05.10.2006

Frågor gällande NORDTEK 2006 kan skickas till nordtek2006(at)tkk.fi
Frågor per telefon +358 9 451 2048